Quan hệ Việt – Mỹ

TIẾNG DÂN

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) ban hành hướng dẫn chính sách không chấp nhận người của đảng cộng sản vào Mỹ. Ngày 2/10/2020, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) ban hành hướng dẫn chính sách “từ chối” người vào Mỹ, nếu họ là đảng viên đảng Cộng sản hoặc liên kết với đảng Cộng sản, hay bất kỳ đảng độc tài nào khác. Nghĩa là, bất kỳ người nào có ý định nhập cư vào Mỹ, nếu có liên hệ với ĐCS hoặc bất kỳ tổ chức độc tài nào, đều không được phép vào Mỹ.

Hướng dẫn chính sách này cho biết: “Nói chung, trừ khi được miễn trừ theo cách khác, bất kỳ người nhập cư nào đang chờ xét duyệt là thành viên hoặc có liên hệ với đảng Cộng sản, hoặc bất kỳ đảng toàn trị nào khác (hoặc chi bộ hoặc chi nhánh), trong nước hoặc nước ngoài, đều không được phép đến Hoa Kỳ”.

Báo Wall Street Journal đưa tin: Mỹ chính thức điều tra Việt Nam vì hành vi thao túng tiền tệ. Chính quyền Mỹ đang mở một cuộc điều tra về các hoạt động thương mại của VN, có thể sẽ buộc nước này phải chịu trách nhiệm về các hoạt động thao túng tiền tệ, đồng thời viện dẫn cùng một luật thương mại mà Mỹ đã áp dụng, để áp đặt hàng rào thuế quan sâu rộng đối với hàng nhập khẩu từ TQ.

Tối thứ Sáu 2/10 vừa qua, Văn phòng của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (U.S. Trade Representative) cho biết, họ sẽ theo đuổi một cuộc điều tra về “các hành vi, chính sách và chiêu trò của Việt Nam có thể góp phần vào việc định giá thấp đồng tiền của nước này và hậu quả là gây hại cho Thương mại Hoa Kỳ”.

Leave a Reply Cancel reply