Badwater Basin in Death Valley , CA

Badwater Basin in Death Valley , CA
Với độ cao -282 feet dưới mực nước biển đây là điểm thấp nhất ở khu vực Bắc Mỹ . Badwater Basin nằm trong công viên quốc gia Death Valley , khoản 4h lái xe từ Bolsa .
Badwater Basin in Death Valley
Photo : Nguyen Vo
Badwater Basin in Death Valley
Photo : Nguyen Vo
Badwater Basin in Death Valley
Photo : Nguyen Vo
Badwater Basin in Death Valley
Photo : Nguyen Vo

Leave a Reply Cancel reply