Assiniboine Forest

Kỳ này theo dõi thời gian lá đổi màu giúp tôi hiểu được thêm khá nhiều, vì sao có những vùng nổi tiếng về mùa thu, vì sao có những khu trùng trùng điệp điệp lại trở nên rực rỡ ở một khoảng thời gian trong năm, vì sao cũng cùng một nơi đó mà có năm sắc thu lại thắm và ở lại lâu hơn những năm khác, và vì sao sắc thu ở vùng này lại khác với các nơi khác.
Sau khi ra khỏi Wawa, Ontario đi tiếp về hướng Tây thì những vùng đi qua chỉ còn lại hai màu chính: màu vàng của bạch dương và màu xanh sậm của thông.
Hình chụp trên đường đi và ở Birds Hill Provincial Park, và Assiniboine Forest ở Winnipeg, Manitoba.
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Provincial Park 15.jpg
Photo Thuỵ Mân

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: