Arches – The Spectacles.

Đi từ Moab vào cửa chút là thấy North Window và South Window, chụp cả hai thì như đôi mắt của trời. Lang thang cả ngày không chán. Nếu có chút mây hồng vào lúc bình minh hay hoàng hôn thì cảnh đẹp khó tả do đá sa thạch phản chiếu với ánh sáng mặt trời.
Tứ North Window (mắt Băc) nhìn về phương Nam
Photo Thế Công Giang
The combination of the North Window arch, the South Window arch, and the Nose Bridge is named The Spectacles. The North Window is a also known as Massive, North-South Window, The Spectacles, and West Spectacle Arches
Chiều tà trong mắt ai
Photo Thế Công Giang
Mũi, mắt
Photo Thế Công Giang
Photo Thế Công Giang
Văn hóa Champa ?
Photo Thế Công Giang
Rồng phun khói
Photo Thế Công Giang
Cô đơn
Photo Thế Công Giang
Hoang mạc
Photo Thế Công Giang
“Phú Sỹ” Mỹ
Photo Thế Công Giang

Nguồn :  Hiệu Minh photo (C) 2016

Leave a Reply

More articles ―

%d bloggers like this: