Arches Park: Vòng cung ác quỉ – Devils Garden

Arches Park: Vòng cung ác quỉ – Devils Garden
Trong công viên Arches có khu Devils Garden khá kỳ bí, đỗ xe rồi đi bộ vài km mới tới, nhưng cảnh đẹp, bõ công đi.
Vài ảnh chụp trên đường và Vòng cung Ác quỷ nổi tiếng.
Lối đi cho du khách
Photo Thế Công Giang
Devil Arch
Photo Thế Công Giang
Một nửa ác quỉ
Photo Thế Công Giang
Tổng Cua tác nghiệp
Photo Thế Công Giang

Leave a Reply Cancel reply