Alaska vào mùa hè

Vietnamese Hiking Community

Cindy G Le

Tôi thực sự nhớ Alaska vào mùa hè. Thật là một nơi tuyệt vời để đi bộ. Năm ngoái đi phượt 1 tuần rồi. Tôi ba lô, đi bộ, bơi lội, dù lượn và lặn trên trời một mình. Thật là một cách tuyệt vời để ở bên thiên nhiên và liên lạc với chính mình. Tôi rất muốn quay lại. Tôi đang nghĩ về cuối tháng, tháng Ai quan tâm nhắn tin cho tôi và tôi có thể sắp xếp. Hiện tại tôi đang ở Hawaii, sẽ trở lại vào tuần tôi. Tôi muốn lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu tiếp theo của mình. Tôi chào đón tất cả bạn bè từ khắp nơi trên thế giới. Đi thôi!!!

Photo by Cindy G Le

I really miss Alaska in the summer. What a great place to hike. I took a backpacking trip last year for 1 week by myself. I backpack, hike, swim, paragliding and sky diving by myself. What a great way to be with nature and be in touch with myself. I would love to go back. I’m thinking about late August, September. Anyone interested message me and I can organize. I’m currently in Hawaii, will be back next week. I want to plan my next adventure. I welcome all friends from all over the world. Let’s go!!!

Photo by Cindy G Le
Photo by Cindy G Le
Photo by Cindy G Le
Photo by Cindy G Le
Photo by Cindy G Le
Photo by Cindy G Le
Photo by Cindy G Le
Photo by Cindy G Le
Photo by Cindy G Le
Photo by Cindy G Le
Photo by Cindy G Le

Leave a Reply Cancel reply