Ai nói bạn không thể thưởng thức đồ ăn ngon khi đi phượt?

Who say you can’t enjoy good food while you out backpacking?
A few of my overnighter breakfast/lunch/dinner while we up high in the mountains.
Enjoy!
Ai nói bạn không thể thưởng thức đồ ăn ngon khi đi phượt?
Một vài bữa sáng / trưa / tối quá sức của tôi trong khi chúng tôi lên cao trên núi.
Tận hưởng nhé!
Photo : Tammy Nguyen
Photo : Tammy Nguyen
Photo : Tammy Nguyen
Photo : Tammy Nguyen
Photo : Tammy Nguyen
Photo : Tammy Nguyen
Photo : Tammy Nguyen
Photo : Tammy Nguyen
Photo : Tammy Nguyen
Photo : Tammy Nguyen
Photo : Tammy Nguyen
Photo : Tammy Nguyen
Photo : Tammy Nguyen
Photo : Tammy Nguyen
Photo : Tammy Nguyen
Photo : Tammy Nguyen

Leave a Reply Cancel reply