HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI…

Lan Pham Hồi học ở Liên bang Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Xô Viết anh xã mình phải đọc rất nhiều sách của Lê Nin,một trong những ông tổ của chủ nghĩa cộng sản hành động. Nhưng có điều thú vị là nhà mình hầu như toàn làm ngược lại những gì các giáoContinue reading “HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI…”