Ruth Bader Ginsburg, người nhỏ bé vĩ đại (Phần 2)

TIẾNG DÂN Đinh Từ Thức 5-10-2020 Tiếp theo Phần 1 Chủ Tịch TCPV William Rehnquist, tay mặt, chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức của RBG, ngày 10/8/1993. Nguồn: Kort Duce/ AFP/ Getty Images Từ luật sư thành thẩm phán Trước tin RBG qua đời, cựu Tổng thống Jimmy Carter đã mô tả bà làContinue reading “Ruth Bader Ginsburg, người nhỏ bé vĩ đại (Phần 2)”

Ruth Bader Ginsburg, người nhỏ bé vĩ đại (Phần 1)

TIẾNG DÂN Đinh Từ Thức 5-10-2020 Cái quan định luận, đợi nắp quan tài đóng lại, mới có thể khen chê sự nghiệp một đời người. Bây giờ, nắp quan tài của nữ Thẩm phán Tối cao Ruth Bader Ginsburg đã đóng lại, là lúc có thể nhận định về cuộc đời có vẻ thầmContinue reading “Ruth Bader Ginsburg, người nhỏ bé vĩ đại (Phần 1)”