Có gì ở Yellowstone NP và Rocky Mountain NP

Son PhamVietnamese Hiking Community (VHC) Chào các bạn, hiện ở Yellowstone NP và Rocky Mountain NP có rất nhiều wildlife. Ở Yellowstone, các bạn có thể ghé qua Hayden Valley hoặc Lamar Valley (Linh Phan Hoang Nguyen) để xem Bison Grizzly Lake để xem gấu Elk thì xuất hiện random Ở RMNP, các bạn cóContinue reading “Có gì ở Yellowstone NP và Rocky Mountain NP”