Campuchia phá cơ sở hải quân do Mỹ xây dựng

Reuters Campuchia san bằng một tòa nhà do Mỹ xây dựng trên căn cứ hải quân lớn nhất của mình để mở rộng thêm và sẽ di dời cơ sở này sang nơi khác, Reuters dẫn nguồn từ chính phủ Campuchia cho biết hôm 4/10. Lầu Năm Góc cho biết họ lo ngại về cácContinue reading “Campuchia phá cơ sở hải quân do Mỹ xây dựng”