Bằng mọi giá phải ghé Phở Dậu!

Manh Kim Trong “thiên tụng ca” về phở (Miếng Ngon Hà Nội), nhà văn Vũ Bằng viết: “Chúng ta đã từng thấy có những người vất vả vì ăn phở… Ta đã từng thấy có buổi sáng, hàng trăm người chen chúc khổ sở vào cái ngõ con bề ngang không quá một thước ởContinue reading “Bằng mọi giá phải ghé Phở Dậu!”