GS CARL THAYER và mối tình với phở

Tina Hà Giang Carlyle Alan Thayer Người ta biết Giáo Sư Carl Thayer, thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc, là một chuyên gia về Việt Nam. Nhưng mấy ai biết ông mê phở tới mức nào? Lúc ấy, chắc cũng 7, 8 năm rồi, hồi còn làm việc ở báo Người Việt, tôi muốn viếtContinue reading “GS CARL THAYER và mối tình với phở”