Palisades Glacier Trail

Thư VuVietnamese Hiking Community (VHC) Đường mòn sông băng Palisades Tổng khoảng cách: 18 dặm Thời gian đi xe đạp: 14.5 giờ Khó khăn: lớp 3 bon chen lên dốc Độ cao: 4760 ft Độ cao nhất: 12,300 feet Tôi tự hỏi có bao nhiêu người biết viên ngọc ẩn giấu này ở trên HồContinue reading “Palisades Glacier Trail”