Vài chi tiết rất đáng quý cho lịch sử nhạc trẻ Việt Nam trước năm 1975

Khanh Nguyen Cuộc nói chuyện với anh Nguyễn Trung Vinh, tay trống của ban nhạc Phượng Hoàng, đã giúp xác định thêm vài chi tiết rất đáng quý cho lịch sử nhạc trẻ Việt Nam trước năm 1975. Chủ trương chơi nhạc trẻ Việt hóa là khởi động từ suy nghĩ của nhạc sĩ NguyễnContinue reading “Vài chi tiết rất đáng quý cho lịch sử nhạc trẻ Việt Nam trước năm 1975”