Hồi ký Làm báo Văn nghệ

Ngoc Tuan Tran Nhà văn Nguyên Ngọc viết về cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp trong “Hồi ký Làm báo Văn nghệ”: Tôi không có vinh dự đăng truyện ngắn Tướng về hưu của anh, như tôi đã nói ở trên. Nhưng đọc, tôi nhận ra đây là một tài năng không bình thường chútContinue reading “Hồi ký Làm báo Văn nghệ”