Mỹ: Thượng nghị sĩ Cộng hòa nhiễm COVID-19, gói cứu trợ gặp khó

VOA Reuters Nỗ lực mới của Quốc hội Hoa Kỳ nhằm đạt được một thỏa thuận về gói cứu trợ kinh tế để giảm ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã trở nên phức tạp hơn sau tin Tổng thống Donald Trump và ba Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bị mắc bệnh, theo Reuters. ThượngContinue reading “Mỹ: Thượng nghị sĩ Cộng hòa nhiễm COVID-19, gói cứu trợ gặp khó”