Câu chuyện thị trấn nơi Phạm Duy từng sống qua

Vũ Quí Hạo NhiênSeptember 11, 2020 Blog VOA Ở Little Saigon có vùng đất mang tên Midway City. Nó nằm khoảng góc Bolsa và Newland, chỏng chơ lọt thỏm giữa thành phố Westminster với một khúc ngắn giáp ranh Huntington Beach. Lúc sinh thời nhạc sĩ Phạm Duy sống tại đây và ông đặt tênContinue reading “Câu chuyện thị trấn nơi Phạm Duy từng sống qua”