Viện Brookings: Ý tưởng chính sách cho vị tổng thống Mỹ tiếp theo

LUẬT KHOA Bất kể là ai, vị tổng thống Mỹ sắp tới cũng sẽ cần các ý tưởng sáng suốt để lèo lái qua một giai đoạn nhiều thách thức. Hiền Minh31/10/2020 Viện Brookings ngày 27/10 công bố 19 khuyến nghị chính sách cụ thể đối với tổng thống Mỹ sắp đắc cử. Luật Khoa trânContinue reading “Viện Brookings: Ý tưởng chính sách cho vị tổng thống Mỹ tiếp theo”