Trong mắt mẹ, đất nước này mới là tổ quốc

Người Thông Dịch Translated from the NY Times article This Is the Only Country My Mother Calls Her Own Mẹ tôi nhập cư vào nước Mỹ vào năm 1989. Mùa hè này, giữa đại dịch và với đầy những bất ổn, lần đầu tiên mẹ tôi đi bầu cử. Katherine J. Chen Ms. Chen làContinue reading “Trong mắt mẹ, đất nước này mới là tổ quốc”