Ngọn đèn đầu tháp.

Hang Tr   Vietnamese Photo Community Ngọn đèn đầu tháp. Tòa nhà 108 là tòa nhà chọc trời cao nhất nước Úc ( 300m ), cũng là cao nhất nam bán cầu. Tôi phải ôm tripot và tele chạy tới chạy lui để canh sao cho trăng lên ngay đầu ngọn tháp. Lúc đó mặtContinue reading “Ngọn đèn đầu tháp.”