ANTELOPE SLOT CANYON

Thụy Mân Antelope Slot Canyon là một khe núi hẹp thuộc phía Đông của thành phố Page, tiểu bang Arizona. Những khe núi hẹp này được hình thành do nước mưa xói mòn núi đá trong hàng triệu năm đã tạo nên những khe núi thường có chiều sâu lớn hơn là chiều dài kheContinue reading “ANTELOPE SLOT CANYON”