Thưa Tổng thống Trump, tại sao Ngài đổi ý đeo khẩu trang?

Hiệu Minh TIẾNG DÂN 3-10-2020 Xem video Ngài đeo khẩu trang (mask) đi từ Nhà Trắng lên trực thăng Marine One để tới bệnh viện Water Reed như Ngài nói trước khi bay qua clip rằng, Ngài OK và đang vào bệnh viện cho chắc ăn. Ngài vẫn đứng nói trước lò sưởi trong WHContinue reading “Thưa Tổng thống Trump, tại sao Ngài đổi ý đeo khẩu trang?”